Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze zmianami ogłasza przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 euro na:

Przeprowadzenie monitoringu beneficjentów ostatecznych
komponentu regionalnego programu Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza
– komponent Rozwój Zasobów Ludzkich
oraz
ewaluacji ex-post komponentów regionalnych programu
Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza
– komponent Rozwój Zasobów Ludzkich – edycji 2001 i 2002


Informujemy, że dnia 5.06.2006 r., na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie monitoringu beneficjentów ostatecznych komponentu regionalnego programu Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza - komponent Rozwój Zasobów Ludzkich oraz ewaluacji ex-post komponentów regionalnych programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza - komponent Rozwój Zasobów Ludzkich - edycji 2001 i 2002, zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, z późn. zmian., ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


UZASADNIENIE

Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na "Przeprowadzenie monitoringu beneficjentów ostatecznych komponentu regionalnego programu Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza - komponent Rozwój Zasobów Ludzkich oraz ewaluacji ex-post komponentów regionalnych programu Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza - komponent Rozwój Zasobów Ludzkich - edycji 2001 i 2002", zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, z późn. zmian., ponieważ w terminie wyznaczonym na składanie ofert, tj. do dnia 5 czerwca 2006 r. do godziny 11:30, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

CPV: 73110000-6


Termin składania ofert: 5.06.2006 r.


PYTANIA I ODPOWIEDZI


Pełna treść ogłoszenia   ( 44,6 kb )     ( 69,7 kb )