Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

PRZYGOTOWANIE DO DRUKU I DRUK PUBLIKACJI
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2006

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.), uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie do druku i druk publikacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości została wybrana oferta złożona przez:

MARLEX Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 2a
37-450 Stalowa Wola

Łączna wartość oferty brutto wynosi 170 136,32 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści sześć złotych trzydzieści dwa grosze).