Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. (022) 432 80 80, fax. (022) 432 86 20

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze zmianami ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 Euro na:

Przeprowadzenie audytu realizacji projektów
w ramach programów inwestycyjnych Phare 2000 i Phare 2001

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i uzasadnienie wyboru

Dziękujemy za złożenie oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na „Przeprowadzenie audytu realizacji projektów w ramach programów inwestycyjnych Phare 2000 i Phare 2001”

Działając na podstawie art 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze zmianami informujemy iż: W toku oceny ofert za najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez Divina Polonia Wąsaty i spółka sp.j. ul. Prószkowska 27 lok. 28 45-759 Opole. Oferta ta uzyskała w toku oceny ofert najwyższą liczbę punktów.

Oferta Konsorcjum: WASKO S.A.; ul. Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice oraz AUDIT CONSULTING „Pajak i Partnerzy” UL. 1 Maja 7, 64-915 Jastrowie uzyskała niszą ilość punktów. Kryterium, które miało największy wpływ na różnice w punktacji to cena zamówienia.

Oferta przedsiębiorcy Grupa Gomółka – Kancelaria Prawa Finansowego Sp. z o.o., ul. Matejki 4; 40-077 Katowice nie była oceniana z uwagi na fakt, iż wpłynęła po terminie. Dodatkowo ww. przedsiębiorca nie wpłacił wadium.


Termin składania ofert: 14.07.2006 r.


PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pełna treść ogłoszenia   ( 62,2 kb )     ( 124,7 kb )

SIWZ z załącznikami archiwum zip ( 164,2 kb )