Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. (022) 432 80 80, fax. (022) 432 86 20

usługi przeprowadzenia sesji informacyjno-doradczych
z zakresu zarządzania i finansów
dla przedstawicieli Krajowego Systemu Usług
dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU)


Działając na podstawie art 92 uPzp informujemy iż w toku oceny ofert za najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez konsorcjum składające się z:

F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5 Poznań
i Kancelarii Notable Ewa Joachimczak ul. 3-go Maja 21 Konin.

Oferta ta uzyskała w toku oceny ofert najwyższą liczbę punktów.