Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

informuje, że w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro na

Zbieranie, opracowywanie i dostarczenie informacji
na tematy proinnowacyjne na potrzeby PARP


Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004r. z późn. zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Zbieranie, opracowywanie i dostarczanie informacji na tematy proinnowacyjne na potrzeby PARP” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE


Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Zbieranie, opracowywanie i dostarczanie informacji na tematy proinnowacyjne na potrzeby PARP”, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ w terminie wyznaczonym na składanie ofert, tj. do dnia 15 maja 2006 r. do godziny 10.00, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.