Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację projektu:


"Przygotowanie do eksportu",

finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006
Działanie 2.3 Schemat B

wybrana została oferta uznana za najkorzystniejszą, złożona przez konsorcjum firm:

  1. Ove Arup Partners International Limited,
    Londyn, 13 Fitzroy Street, Wielka Brytania

  2. Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.,
    ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa

Cena podana w ofercie najkorzystniejszej wynosi 20.200.000,00 złotych brutto.