Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
00 - 834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
fax: (022) 432 86 20

informacja o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro na

Zbieranie, opracowywanie i dostarczenie informacji
na tematy proinnowacyjne na potrzeby PARPNa podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004r. z późn. zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Zbieranie, opracowywanie i dostarczanie informacji na tematy proinnowacyjne na potrzeby PARP” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE

Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Zbieranie, opracowywanie i dostarczanie informacji na tematy proinnowacyjne na potrzeby PARP”, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej okazało się, że jej cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.