Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     
Strona główna >> Przetargi i konkursy >> Przetarg

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ogłasza przetarg nieograniczony na realizację projektu badawczego

"Innowacyjność polskich MSP"

Zasadniczym celem badania jest uzyskanie informacji na temat skłonności przedsiębiorstw do wdrażania innowacji, w tym w szczególności czynników pobudzających działalność o charakterze innowacyjnym oraz identyfikacja występujących w tym zakresie barier. Badanie zostanie przeprowadzone w oparciu o ankiety dostarczone przez Zamawiającego.

Wynikiem realizacji zadania będzie przygotowanie bazy danych do raportu prezentującego postawy polskich przedsiębiorców wobec możliwości rozwoju firmy na drodze wdrażania innowacji.

Termin składania ofert upływa 7 sierpnia 2001 o godz. 1500.

Otwarcie ofert nastąpi 8 sierpnia o godz. 1000 w siedzibie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można pobrać w formacie word lub w formacie pdf.

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi oferty przetargowej na realizację projektu badawczego "Innowacyjność polskich MSP" informujemy, że:

  1. Dopuszczamy udział w przetargu konsorcjum złożonego z kilku wykonawców pod warunkiem wskazania lidera projektu
  2. Badaniem należy objąć możliwie dużą grupę respondentów z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego (np. obszar centralnej Polski, rejon wschodni i północny).
  3. Nie przewidujemy ograniczenia badań poprzez ich prowadzenie na obszarze jednego województwa czy jednego regionu.

POWRÓT