Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. (022) 432 80 80, fax. (022) 432 86 20


Świadczenie zagranicznych usług kurierskich
dla potrzeb Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości


Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informujemy, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie zagranicznych usług kurierskich zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. l pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004r. z późn. zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że oferta firmy UPS sp. z o.o. została wykluczona z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3, ponieważ firma nie złożyła do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wymaganych zgodnie z pkt. 9.1 SIWZ.
Ofertę firmy UPS Sp. z o.o. na podstawie art. 24 ust. 4 uznaje się jednocześnie za odrzuconą.