Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
00 - 834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
fax: (022) 432 86 20

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych ze zmianami
informuje, że przetarg nieograniczony powyżej 130 000 euro na:

Dostawę materiałów biurowych i artykułów dla potrzeb Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości

W Pakiecie I najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

PAPIEROZBYT S.J.,
ul. Oliwka 1, 03-316 Warszawa
z ceną zamówienia w Pakiecie I - 523.990,01 złotych brutto. W Pakiecie II najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

ERA CLASSIC,
ul. Dzwonkowa 46, 02-290 Warszawa
z ceną zamówienia w Pakiecie II – 227.830,93 złotych brutto.Projekt jest współfinansowany ze środków EFS.