Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


EFS


INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację projektu:

"Zwiększenie innowacyjności sektora MŚP",

finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006
Działanie 2.3 Schemat B


wybrana została oferta uznana za najkorzystniejszą, złożona przez konsorcjum firm:

  1. Danish Technological Institute
    Gregersensvej 3, postbox 141, 2630 Taastrup, Dania;

  2. Firma 2000 Sp. z o.o.
    ul. Kubickiego 19/10, 02-954 Warszawa;

  3. Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.
    ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa.

Cena podana w ofercie najkorzystniejszej wynosi 4 600 000,00 złotych brutto.