Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

informuje, iż Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na realizację zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na usługi przeprowadzenia sesji informacyjnych z zakresu systemów zarządzania jakością, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności dla przedstawicieli Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, obarczona jest wadą, która uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie ww. zamówienia.

Opis kryteriów oceny ofert w ww. postępowaniu został przygotowany z naruszeniem art. 36 ust. 1 pkt 18 uPzp tzn. nie posiada wystarczająco precyzyjnego opisu sposobu oceny ofert.

Powyższa wada skutkuje unieważnieniem postępowania na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 7 uPzp.