Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
00 - 834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
fax: (022) 432 86 20

Dostawa paliw płynnych w obrocie bezgotówkowym

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004r. z późn. zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw płynnych zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. l pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

UZASADNIENIE

Zamawiający unieważnia postępowanie ogłoszone w dniu 20.09.2005 r. w internecie na stronie Zamawiającego, zgodnie z art. 93 ust. l pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ w terminie wyznaczonym na składanie ofert, tj. do 6 października 2005 r. do godziny 10.00, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.