Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
00 - 834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
fax: (022) 432 86 20

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004r. z późn. zm.)


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na “Przeprowadzenie audytu działań realizowanych w ramach „Małych Inwestycji Infrastrukturalnych" – Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. l pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

UZASADNIENIE

Zamawiający unieważnia postępowanie ogłoszone w dniu 02.09.2005 r. w BZP nr 193 poz. 45478 oraz w internecie na stronie Zamawiającego, zgodnie z art. 93 ust. l pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Unieważnienie postępowania następuje z uwagi na fakt, że w ogłoszeniu o zamówienie podano informacje, że są to dostawy a nie usługi, co ograniczyło dostęp do informacji zainteresowanym Wykonawcom, przekazano także błędną informację dotyczącą podziału przedmiotu zamówienia na części.