Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


Zamówienie jest finansowane m.in. Projektów pomocy technicznej:
SPO-WKP - działanie 3.2, SPO-WKP dla RIF; SPO-RZL 2004-2006; SPO-RZL - działanie 3.1b;
Budowa i wzmocnienie sieci organizacji należących do KSU dla MSP


WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
00 - 834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
fax: (022) 432 86 20

Dostawa sprzętu komputerowego
dla potrzeb Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że Pakiet I postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość 130.000 euro na dostawę sprzętu komputerowego został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Pakiet II postępowania został unieważniony na podstawie art.. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy, ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

W Pakiecie III za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę:

Fujitsu Siemens Sp. z o.o., ul. Marcina Flisa 4, 02-247 Warszawa

cena ofertowa netto: 272.658,00 zł
cena ofertowa brutto: 332.642,76 zł
która została wybrana do realizacji zamówienia.