Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację projektu:

Usługi związane ze wsparciem zwolnień monitorowanych

finansowanego w ramach programu Phare 2003
- Regionalny program rozwoju zasobów ludzkich

wybrana została oferta uznana za najkorzystniejszą, złożona przez konsorcjum firm:

  1. IMC Polska Sp. z o.o.
    00-097 Warszawa, ul. Fredry 8

  2. IMC Kariera Sp. z o.o.
    00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 35 lok. 8

Cena podana w ofercie najkorzystniejszej wynosi 14 890 000 złotych.


Informacja o Projekcie

Głównym zadaniem Projektu są działania mające na celu zapobieganie negatywnym skutkom restrukturyzacji przemysłu i zwolnień grupowych w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach (poprzez szkolenia, warsztaty aktywizujące), tworzenie IPD) oraz promocja idei zwolnień monitorowanych. Dlatego priorytetowymi celami realizowanymi w niniejszym Projekcie będą: popularyzacja idei zwolnień monitorowanych wśród pracodawców i związków zawodowych oraz zapobieganie negatywnym skutkom restrukturyzacji gospodarki i zwolnień grupowych u pracodawców przechodzących procesy restrukturyzacyjne. przedsiębiorstwach zgodnie z opracowanymi wspólnie planami wsparcia.

Projekt adresowany jest do pracodawców (przedsiębiorstw i instytucji, w tym sektora publicznego) przechodzących procesy restrukturyzacyjne ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu lekkiego, energetycznego, chemicznego, handlu oraz sektora służby zdrowia i oświaty. Grupę docelową w Projekcie stanowią pracownicy zatrudnieni u pracodawców przeprowadzających restrukturyzację.

http://www.zwolnienia-monitorowane.org.pl

Biuro Projektu
31-117 Kraków
ul.Wenecja 3/6-7
tel. (012) 411-37-90
fax (012) 423-17-38