Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
00 - 834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
fax: (022) 432 86 20

Działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych ze zmianami
informuje, że przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro na:

Dostawę mebli biurowych i metalowych
dla potrzeb Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

CPV: 36.12.10.00-5, 36.12.11.61-1, 36.12.11.40-8, 28.52.13.00-3.W Pakiecie I najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

BIURASSIC S.J., ul. Górczewska 27/35, 01-139 Warszawa
Cena netto oferty w Pakiecie I wynosi: 120.230,00 złotych
Cena brutto oferty w Pakiecie I wynosi: 146.680,60 złotych

W Pakiecie II najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

METALKAS Sp. z o.o., ul. Deszczowa 63, 85-467 Warszawa
Cena netto oferty w Pakiecie II wynosi: 56.805,00 złotych
Cena brutto oferty w Pakiecie II wynosi: 12.497,10 złotych