Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa

informuje,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację projektu:

Wsparcie dla modernizacji oferty szkół o profilu zawodowym

finansowanego w ramach programu Phare 2003
- Regionalny program rozwoju zasobów ludzkichwybrana została oferta uznana za najkorzystniejszą, złożona przez firmę:

Ecorys Nederland BV
Watermanweg 44, 3067 GG Rotterdam

Cena podana w ofercie najkorzystniejszej wynosi 7 980 000 złotych.Informacja o Projekcie


Projekt jest adresowany do publicznych i niepublicznych szkół zawodowych (niedziałających dla zysku lub przeznaczających zysk na cele statutowe). Projektem jest objęta cała Polska.

Biura Projektu:

Ecorys
ul.Grzybowska 2/79
00-131 Warszawa
tel 22 339 3634

Ogólnopolskie Niepubliczne
Centrum Doskonalenia Nauczycieli NOWATOR

27-200 Starachowice,
ul. Grzybowa 1,
e-mail: rbp2@drogowskazy.edu.pl
tel. +48 (041) 274 33 38
fax +48 (041) 274 33 38

Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej
i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu 58-300 Wałbrzych,

ul. Rynek 6
e-mail: rbp3@drogowskazy.edu.pl
tel. +48 (074) 843 42 32
fax. +48 (074) 843 42 47

ECORYS NL
87-100 Toruń
ul. Żółkiewskiego 37/41
e-mail: rbp4@drogowskazy.edu.pl
tel. +48 (056) 692 976 585
fax. +48 (056) 692 976 585

Komponent I - 5 dniowe szkolenia dla doradców zawodowych
Komponent II - 4 dniowe szkolenia dla nauczycieli przedsiębiorczości
Komponent III - szkolenia i doradztwo dla 200 szkół/placówek, które uzyskały
wsparcie dotacyjne w ramach Programu Phare 2003 Pl2003/004-379/05.03_03


www.drogowskazy.edu.pl