Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
fax: (022) 432 86 20

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm.), informuje,
że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 60.000,- EUR na:

Przygotowanie do druku i druk Biuletynu Euro Info

CPV: 78180000-2, 78220000-5


Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę:

MARLEX Sp. z o.o.
Ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola

cena ofertowa netto: 21.367,50
cena ofertowa brutto: 26.068,35

która została wybrana do realizacji zamówienia.