Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


EFS


WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację projektu:

"Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu drzewnego"

finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006
Działanie 2.3 Schemat B

wybrana została oferta uznana za najkorzystniejszą, złożona przez konsorcjum firm:


  1. Frąckowiak i Wspólnicy Konsulting Sp. z o.o.
    ul. Składowa 5, 61-897 Poznań
  2. Instytut Technologii Drewna
    ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań
  3. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
    ul. Hauke - Bosaka 11, 01-540 Warszawa

Cena podana w ofercie najkorzystniejszej wynosi 5 400 000 złotych brutto.