Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa


informuje,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację projektu:

Wsparcie techniczne dla instytucji programujących inicjatywy własne w ramach EFS

finansowanego w ramach programu Phare 2003
- Sektorowy program rozwoju zasobów ludzkich


wybrana została oferta złożona przez konsorcjum firm:

  1. LRDP Ltd.
    Friars House 157-168 Blackfriars Road, SE1 8 EZ London

  2. Kantor Polska Sp. z o.o.
    ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Cena podana w ofercie wynosi 5 000 001 złotych.Informacja o Projekcie


Wsparcie techniczne dla instytucji programujących inicjatyw własne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego" realizowane jest na zlecenie PARP przez konsorcjum firm LRDP Kantor Ltd. i Kantor Polska Sp. z o.o. Głównym celem projektu jest udzielenie wsparcia instytucjom wdrażającym EFS (Departamentowi Wdrażania EFS i Departamentowi ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w MPiPS, Komendzie Głównej OHP, PARP oraz WUP) w przygotowaniu projektów własnych zarówno w ramach obecnie realizowanych programów operacyjnych EFS (SPO RZL i ZPORR), jak i z myślą o okresie programowania funduszy strukturalnych 2007 - 2013, oraz wsparcie właściwej koordynacji działań EFS na poziomie województw poprzez wsparcie procesu przygotowania przez WUP Regionalnych Planów Działań na Rzecz Zatrudnienia. Wsparcie polega na usługach doradczych, szkoleniach i wizytach studyjnych w krajach wcześniej korzystających z EFS.

Adres biura Projektu:

KANTOR Polska Sp. z o.o.

ul.Lewartowskiego 6
0190 Warszawa