Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Na dzierżawę sieciowych wielofunkcyjnych urządzeń dla potrzeb Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiębiorczościNa podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004r. z późn. zm.) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę sieciowych wielofunkcyjnych urządzeń zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.UZASADNIENIE

Po otwarciu ofert złożonych w dniu 01.08. br. do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawę sieciowych urządzeń wielofunkcyjnych dla potrzeb Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. l pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty nie podlegającej odrzuceniu i spełniającej warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.