Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. (022) 432 80 80, fax. (022) 432 86 20informuje o wyniku przetargu na usługi:

A - Opracowanie graficzne, przygotowanie do druku (skład), druk i dystrybucja ulotek promocyjnych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

B - Opracowanie graficzne, przygotowanie do druku (skład), druk i dystrybucja broszur nt. rozliczania dotacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) i Rozwoju Zasobów Ludzkich (SPO RZL) oraz broszury „SPO RZL – katalog projektów”;

C - Wykonanie materiałów reklamowych Działania 2.3 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich oraz działań proinnowacyjnych m.in. Konkurs Polski Produkt Przyszłości (K PPP), Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw (KIP), realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju PrzedsiębiorczościPełna treść wyniku