Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


EFS


WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację projektu:

Program szkoleń promujących clustering

finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006
Działanie 2.3 Schemat B

wybrana została oferta uznana za najkorzystniejszą, złożona przez konsorcjum firm:


  1. Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.
    ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań
  2. Enterplan Sp. z o.o.
    ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa
  3. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
    ul. Do Studzienki 63, 80-227 Gdańsk

Cena podana w ofercie najkorzystniejszej wynosi 5 759 860 złotych brutto.