Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. (022) 432 80 80, fax. (022) 432 86 20ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60 tys. euro

na

usługi przeprowadzenia sesji informacyjnych z zakresu systemów zarządzania jakością, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności dla przedstawicieli Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Pełna treść ogłoszenia   ( 29,9 kb )

Formularz wniosku o wydanie SIWZ   ( 19,8 kb )    ( 38,5 kb )


PYTANIA I ODPOWIEDZI


W związku z tym, że odpowiedź na niektóre pytania zadane przez Wykonawców modyfikuje treść SIWZ Zamawiający informuje, że, zgodnie z art. 38. ust.7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych termin składania ofert zostaje przedłużony o 7 dni. Oferty należy składać do dnia 2 sierpnia do godziny 12.00.

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
na realizację zamówienia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
usługi przeprowadzenia sesji informacyjnych z zakresu systemów zarządzania jakością, systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności dla przedstawicieli
Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU)

Miejsce w SIWZ

JEST

POWINNO BYĆ

str.3 i str.6

Norma PN-EN ISO 18001:2004

Norma PN-N 18001

str.4

ISO z serii 10011

ISO 19011

str. 14

Nie otwierać przed 22 lipca 2005 r.

Nie otwierać przed 2 sierpnia 2005 r.

str. 14

Termin składania ofert upływa dnia 25 lipca 2005 r. o godzinie 12.00

Termin składania ofert upływa dnia 2 sierpnia 2005 r. o godzinie 12.00

str.15

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sali konferencyjnej nr 161.1 dnia 25 lipca 2005 r. o godzinie 12.30.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sali konferencyjnej nr 161.1 dnia 2 sierpnia 2005 r. o godzinie 12.30.