Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. (022) 432 80 80, fax. (022) 432 86 20informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację projektu:

"Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej pięćdziesiątego roku życia"

finansowanego w ramach programu Phare 2003
- Sektorowy program rozwoju zasobów ludzkich


wybrana została oferta uznana za najkorzystniejszą, złożona przez konsorcjum firm:

  1. IMC Polska Sp. z o.o.
    00-097 Warszawa, ul. Fredry 8

  2. Altkom Akademia S.A
    00-193 Warszawa, ul. Stawki 2

  3. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
    01-022 Warszawa, ul. Bellotiego 3B

Cena podana w ofercie najkorzystniejszej wynosi 8 399 950 złotych.


Informacja o Projekcie

Projekt 50naPlus "Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej pięćdziesiątego roku życia" realizowany jest w ramach Programu Phare 2003 Rozwój Zasobów Ludzkich. Projekt podejmuje działania na rzecz podniesienia świadomości i zmiany postaw wśród przedsiębiorców odnośnie zatrudniania osób po 50 roku życia, a także na rzecz aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku życia. Projekt pomaga osobom, które ukończyły 50 rok życia, na podniesienie lub uzupełnienie swoich kwalifikacji zawodowych, umożliwiających znalezienie nowej pracy lub wzmocnienie pozycji zawodowej w obecnym miejscu pracy.

Poprzez udział w bezpłatnych szkoleniach i poradnictwie zawodowym, które ukończyły 50 rok życia, poprawiają swoją pozycję na rynku pracy podnosząc atrakcyjność zawodową w oczach pracodawców. Projekt realizowany jest od 14 października 2005 roku do 30 września 2006 roku w województwie mazowieckim,śląskim i wielkopolskim.

www.50naplus.info

Biura Projektu IMC Polska Sp. z o.o.:

00-097 Warszawa
ul. Fredry 8
tel. (022) 551-74-06
fax (022) 551-74-13
biuro@50naPlus.info

40-057 Katowice
ul. PCK 10/5
tel. (032) 203-89-79
fax (032) 251-88-60
biuro@50naPlus.info

61-730 Poznań
ul. Młyńska 10/5
tel./fax (061) 851-37-66
biuro@50naPlus.info