Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. (022) 432 80 80, fax. (022) 432 86 20informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację projektu:

Miejsca pracy w sektorze kultury

finansowanego w ramach programu Phare 2003
- Regionalny program rozwoju zasobów ludzkich

wybrana została oferta uznana za najkorzystniejszą,
złożona przez konsorcjum firm:

 1. IMC Polska Sp. z o.o.
  00-097 Warszawa, ul. Fredry 8

 2. Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku
  ul. Matejki 6, 80-232 Gdańsk

 3. Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Płocku
  ul. 3 Maja 16, 09-402 Płock

 4. Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Świdnicy
  ul. Długa 33, 58-100 Świdnica

Cena podana w ofercie najkorzystniejszej wynosi 16 799 750 złotych.


Informacja o Projekcie

Projekt skierowany jest do młodych ludzi przed 30 rokiem życia, których dotychczasowe wykształcenie lub osobiste zainteresowania predestynują do działalności w szeroko rozumianej sferze kultury i sztuki. Celem projektu jest wyposażenie beneficjentów w wiedzę i umiejętności, które pozwolą na wykorzystanie tego potencjału poprzez założenie własnej działalności gospodarczej, współpracę z firmą, NGO lub samorządem. Z ofereowanego w ramach projektu wsparcia skorzystać może przeszło 7000 osób. Wsparcie będzie obejmować różne typy usług takie jak np. szkolenia wstępne w zakresie możliwości zawodowego funkcjonowania młodych twórców, poradnictwo zawodowe, szkolenia profilowane (3500 osób) doradztwo oraz staże zagraniczne w krajach tzw. "starej piętnastki" (250 osób).


www.pracawkulturze.info

Biuro Projektu 31-117 Kraków
ul.Wenecja 3/6-7
tel. (012) 413-00-77
fax (012) 423-17-38
biuro@pracawkulturze.info