Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 22 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel. (022) 432 80 80, fax. (022) 432 86 20


informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację projektu:


"Pomoc dla młodzieży poszukującej pracy - Alternatywa II".

finansowanego w ramach programu Phare 2003
- Sektorowy program rozwoju zasobów ludzkich


wybrana została oferta uznana za najkorzystniejszą, złożona przez konsorcjum firm:

 1. IMC Polska Sp. z o.o.
  00-097 Warszawa, ul. Fredry 8

 2. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
  ul. Z. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice

 3. Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie
  pl. Jana Kilińskiego 3, 70-965 Szczecin

Cena podana w ofercie najkorzystniejszej wynosi 12 600 000 złotych.


Informacja o Projekcie

Celem projektu jest wparcie młodzieży poszukujacej pracy. Projekt wdrażany jest w powiatach o wysokim bezrobociu wśród młodzieży. Zakłada on przygotowanie i wdrożenie (wspólnie z doradcą zawodowym z powiatowego urzędu pracy Indywidualnego Planu Działania (IPD) dotyczącego budowania własnej scieżki kariery zawodowej. Realizacja IPD daje osobie bezrobotnej możliwość udziału w bezpłatnym doradztwie, szkoleniu lub stażu zawodowym, które mają pomóc młodej osobie w:

 • zdobyciu umiejętności poruszania sie po rynku pracy,
 • zdobyciu lub podniesieniu kwalifikacji zawodowych, aby zwiększyć szanse otrzymania zatrudnienia,
 • założeniu własnej firmy.

Projekt wdrażany jest we wpółpracy z powiatowymi urzędami pracy.

www.alternatywa2.com

Biuro Projektu:
ul. A. Fredry 8
00-097 Warszawa
tel. (22) 551 74 00
faks. (22) 551 74 13
e-mail: warszawa@imcpolska.pl