Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


EFS


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje,
że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację projektu:

"Szkolenie kadr MŚP w zakresie wdrażania norm BHP",
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 - 2006
Działanie 2.3 Schemat B

wybrana została oferta uznana za najkorzystniejszą, złożona przez konsorcjum firm:

 1. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
  ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice

 2. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
  ul. Podwale 13/15, 00-252 Warszawa

 3. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
  ul. Pogodna 63, 15-365 Białystok

 4. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu
  ul. Jeleniogórska 4/6, 60-179 Poznań

 5. Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego
  ul. Biskupia 10a, 50-148 Wrocław

 6. Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Czerniakowska 16, 10-701 Warszawa

Cena podana w ofercie najkorzystniejszej wynosi 5 023 000 złotych brutto.