Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


EFS


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację projektu:

Ogólnopolski program szkoleń w zakresie ochrony środowiska”,
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 – 2006
Działanie 2.3 Schemat B

wybrana została oferta uznana za najkorzystniejszą, złożona przez konsorcjum firm:

 1. ABC Poland Sp. z o.o,
  ul. Wąwozowa 11,
  02-796 Warszawa;
 2. EKO-Konsult Biuro Projektowo-Doradcze,
  ul. Kościerska 5,
  80-328 Gdańsk;
 3. Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju,
  ul. Nabielaka 15/1,
  00-743 Warszawa;
 4. Uniwersytet Gdański,
  ul. Bażyńskiego 1a,
  80-952 Gdańsk.

Cena podana w ofercie najkorzystniejszej wynosi 7 175 000 złotych brutto.