Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
00 - 834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
tel. (22) 432 80 80,
fax. (22) 432 86 20; 432 84 04

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. Nr 19 poz. 177)
ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 60.000,- EUR
na realizację zamówienia:

Audyty z realizacji umów dotacji
na usługi informacyjno-doradcze
oraz
inicjatywy wspierające rozwój przedsiębiorczości

CPV 74121200-5

Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę:

Agencja Usług Księgowo - Prawnych
„Biegli Rewidenci” Sp. z o.o.

ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce

cena ofertowa netto: 122 500,00 zł
cena ofertowa brutto: 149 450,00 zł
która została wybrana do realizacji zamówienia.