Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
00 - 834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
tel. (22) 432 80 80,
fax. (22) 432 86 20; 432 84 04

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. Nr 19 poz. 177)
informuje, iż w
przetargu nieograniczonym, o wartości szacunkowej poniżej 60 000 Euro
na realizację zamówienia:

Aktualizacja pakietów i produktów informacyjnych
oraz opracowanie nowych pakietów informacyjnych
dla małych i średnich przedsiębiorstw

CPV 74114000-1
CPV 74140000-1

Za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez firmę:

Fundacja Promocji Innowacji
Pl. Św Katarzyny 9
87-100 Toruń
cena ofertowa netto: 198 096,00 zł
cena ofertowa brutto: 241 677,10 zł

Jednocześnie informujemy, iż przedmiotowy przetarg nieograniczony zostaje unieważniony zgodnie z art. 93 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.