Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
00 - 834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
tel. (22) 432 80 80,
fax. (22) 432 86 20; 432 84 04

informuje, że w przetargu nieograniczonym o wartości do 60 000 euro na

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej
Centrum Transferu Technologii
Fundacji Progress and Business.

zostały złożone oferty następujących firm:

Nr oferty Nazwa oferenta Adres
1. Fundacja Turleja Al. Jerozolimskie 44/526,
00-024 Warszawa
2. e-service sp. z o.o. ul. mjr H. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że oferty nr 1 i 2 nie spełniają wymogów formalnych i zostały odrzucone.
Oferta najkorzystniejsza nie została wybrana, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Wykonawcy przedłożyli oferty o wartości od 73 125,42 zł do 73 174,60 zł brutto.  Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa