Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
00 - 834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
fax: (022) 432 86 20

informuje, że w przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60 000 euro na

PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE
AUDYTU REALIZACJI PROJEKTÓW
W RAMACH PROGRAMÓW PHARE:
PL 0003.07 - PHARE 2000 - KRAJOWY PROGRAM ROZWOJU MSP,
PL 0008 - PHARE 2000 SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA I GOSPODARCZA,
PL 0106.09 - PHARE 2001 SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA I GOSPODARCZA.


zostały złożone oferty następujących firm:

Nr oferty Nazwa oferenta Adres
1. Mazars & Gerard Audyt sp. z o.o. ul. Foksal 16
00-372 Warszawa
2. Doradca Auditors sp. z o.o ul. Grunwaldzka 212
80-266 Gdańsk

Z postępowania wykluczono jednego Wykonawcę (oferta nr 1).

Zamawiający wybrał do realizacji ofertę złożoną przez
Doradca Auditors sp. z o.o
ul. Grunwaldzka 212
80-266 Gdańsk.

Cena ofertowa 259 860 PLN.