Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
00 - 834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
fax: (022) 432 86 20

działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku
- Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. Nr 19 poz. 177)

informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia poniżej 60.000,- EUR na realizację zamówienia:

Audyty z realizacji umów dotacji na usługi informacyjno-doradcze oraz inicjatywy wspierające rozwój przedsiębiorczości

CPV 74.12.12.00-5

Przetarg nieograniczony zostaje unieważniony zgodnie z art. 93 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.