Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
00 - 834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
fax: (022) 432 86 20

informuje, że w przetargu nieograniczonym o wartości do 60 000 euro na

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej Centrum Technologii Fundacji Progress and Business.

zostały złożone oferty następujących firm:

Nr oferty Nazwa oferenta Adres
1. Fundacja Turleja Al. Jerozolimskie 44/526,
00-024 Warszawa
2. e-service sp. z o.o. ul. mjr H. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
3. Agencja Reklamowa GREIT ul. Chorągwi Pancernej 80
02-951 Warszawa

Z postępowania wykluczono jednego Wykonawcę (oferta nr 3). W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że oferta nr 1 nie spełniała wymogów formalnych i została odrzucona. Jako jedyna oferta spełniająca warunki techniczne i finansowe za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

e-service sp. z o.o.
ul. mjr H. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów

Cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, dlatego też zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, postępowanie zostało unieważnione.

Wykonawcy przedłożyli oferty o wartości od 69.316,04 zł do 89.511,00 zł PLN brutto.
Zwycięski Wykonawca zaproponował cenę 89.511,00 zł PLN brutto.  Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa