Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Komisja Europejska ogłosiła przetarg, którego celem jest wyłonienie kontraktorów ramowych (ang. Framework Contracts (FWC) – AMS/451) dla kontraktów na pomoc techniczną, finansowanych ze środków Unii Europejskiej

(dotyczy komunikatu prasowego UKIE z dnia 7 maja 2004 roku oraz informacji dla przedsiębiorstw zamieszonej na stronie internetowej www.fundusze.ukie.gov.pl)

W dniu 9 lipca 2004 roku Komisja Europejska opublikowała ogłoszenie o przetargu (nr referencyjny przetargu: EuropeAid/119860/C/SV/multi) na realizację kontraktów ramowych dotyczących krótkoterminowej pomocy technicznej dla krajów korzystających z pomocy finansowej Unii Europejskiej (tytuł ang. Multiple Framework contract to recruit Technical assistance for short-term expertise for exclusive benefit of third countries benefiting from European Commission External aid).

Komunikat prasowy na temat kontraktów ramowych ukazał się na stronie internetowej UKIE (www.ukie.gov.pl) w dniu 5 maja 2004 roku pt.: „Informacja dla przedsiębiorstw na temat możliwości udziału w przetargach ramowych (ang. Framework Contracts (FWC) – AMS/451) finansowanych ze środków Unii Europejskiej”.

Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest na stronie internetowej Biura Pomocy Zagranicznej Komisji Europejskiej www.europa.eu.int/comm/europeaid/tender/data/AOF50709.htm oraz został umieszczony na stronie internetowej Urzędu www.fundusze.ukie.gov.pl Do ogłoszenia załączono aneks A, który zawiera szczegółowy opis obszarów pomocy technicznej, w ramach których świadczone są usługi doradcze w formie kontraktów ramowych (ang. LOTs).

Dodatkowe informacje

Wszelkie dodatkowe informacje na temat obecnie obowiązujących zasad kontraktów ramowych AMS/451 można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej: http://europa.eu.int/comm/europeaid/tender/cadre01/index_en.htm jak również poprzez bezpośredni kontakt z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej tel. (022) 455 52 15 oraz (022) 455 52 17.