Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
00-834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
tel. (22) 432 80 80, fax. (22) 432 86 20

informuje, że w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60 000 euro na

Przygotowanie do druku i druk pozycji wydawniczych
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
zwanych dalej publikacjami. CPV: 78110000-1

Nr oferty Nazwa oferenta
1. Instytut Technologii Eksploatacji Wydawnictwo
2. „Śląsk” sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe
3. Toruńskie Zakłady Graficzne ZAPOLEX sp. z o.o.
4. e-service sp. z o.o.
5. Naj – Comp P. Lech, M. Jędrzejewski sp. jawna
6. Agencja Wydawnicza MakPrint

Zamawiający za najkorzystniejszą uznał i wybrał ofertę złożoną przez:

Instytut Technologii Eksploatacji Wydawnictwo
Ul. Pułaskiego 6/10
26-600 Radom

Zwycięski Wykonawca zaproponował cenę 342 854,16 zł brutto.  Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa