Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
00-834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
tel. (22) – 432 80 80, fax. (22) 432 86 20

informuje, że w przetargu nieograniczonym o wartości do 60 000 euro na

"Opracowanie studiów wykonalności wraz z raportem oddziaływania na środowisko
i biznes planem przedsięwzięć składowych Technopolis Warszawa Kampus Bemowo:
Centrum Zaawansowanych Technologii Produkcyjnych i Centrum Optoelektroniki"

zostały złożone oferty następujących firm:

Nr oferty Nazwa oferenta Adres
1. Towarzystwo Konsultantów Polskich Cracovia Consultants sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 1
30-363 Kraków
2. Cobo-Consulting sp. z o.o. ul. Senatorska 12
00-082 Warszawa
3. Instytut organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz ul. Żelazna 87
00-879 Warszawa

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że oferta nr 3 nie spełniała wymogów formalnych i została odrzucona.

Ocenie technicznej zostały poddane łącznie 2 oferty, z których za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

Cobo-Consulting sp. z o.o.
ul. Senatorska 12
00-082 Warszawa

Wykonawcy przedłożyli oferty o wartości od 114.680,00 zł zł do 115.900,00 zł brutto.
Zwycięski Wykonawca zaproponował cenę 114.680,00 zł brutto.

Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa