Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
00-834 Warszawa
ul. Pańska 81/83
tel. (22) 432 80 80, fax. (22) 432 86 20


informuje, że w przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60 000 euro na

Wykonanie dokumentacji technicznej
budynku parku naukowo-technologicznego
„TECHNOPARK GLIWICE”

zostały złożone oferty następujących firm:

Nr oferty Nazwa oferenta Adres
1. Pracownia Architektury Przemysłowej dr inż. Arch. Witold Prętki Ul. Karmelkowa 12/2
52-436 Wrocław
2. Dr R. Kuszłeyko Zespół Doradczy Ul. Lipowa 8 m 8
44-102 Gliwice
3. SAP-PROJEKT-POŁUDNIE - Sp. z o.o.. Ul. Mazowiecka 25
30-019 Kraków
4. Gliwickie Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego „Projprzem” S.A. Ul. Prymasa Stefana
Wyszyńskiego 11
44-101 Gliwice
5. Studio A+R Wojciech Jarząbek i Partnerzy s.c. Ul. Sobótki 43
52-433 Wrocław
6. „UNITEL” Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 39
61-541 Poznań
7. Biuro Projektów „MEXEM” Sp. z o.o.. Ul. Jasna 14
44-100 Gliwice
skr. poczt. 360

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że oferty nr 1, 4, 5 i 6 nie spełniały wymogów formalnych i zostały odrzucone. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostali wykluczeniu Wykonawcy, którzy złożyli oferty nr 3 i 7.

Spełniającą warunki udziału w postępowaniu była oferta nr 2
Wykonawca:

Dr R. Kuszłeyko Zespół Doradczy

Wykonawcy przedłożyli oferty o wartości od 225 180,00 zł do 658 800,00 zł brutto.
Zwycięski Wykonawca zaproponował cenę 274 500,00 zł brutto.  Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa