Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
00-834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
tel. (22) 432 80 80,  fax. (22) 432 86 20


informuje, że w przetargu nieograniczonym o wartości do 60 000 euro na

Opracowanie studium wykonalności wraz z raportem
o oddziaływaniu na środowisko i biznes planem
oraz dokumentacji wymaganej do wniosku
o ustalenie lokalizacji inwestycji
dla Inkubatora Technologicznego
i Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego

zostały złożone oferty następujących firm:

Nr oferty
Nazwa oferenta
Adres
1.
Fundacja Instytut Karpacki Rynek 5
33-340 Stary Sącz
2.
Towarzystwo Konsultantów Polskich Cracovia Consultant sp. z o.o. ul. Rzemieślnicza 1
30-363 Kraków
3.
JoteS sp. z o.o. Al. Kijowska 14
30-079 Kraków
4.
Polinvest sp. z o.o. ul. Brożka 3
30-347 Kraków

Z postępowania wykluczono jednego Wykonawcę (oferta nr 1). W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że oferta nr 3 nie spełniała wymogów formalnych i została odrzucona. Ocenie technicznej zostały poddane łącznie 2 oferty, z których za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

Polinvest sp. z o.o.
ul. Brożka 3
30-347 Kraków

Wykonawcy przedłożyli oferty o wartości od 109.800,00 PLN do 146.400,00 PLN brutto.
Zwycięski Wykonawca zaproponował cenę 146.400,00 PLN brutto.  Mirosław Marek
Prezes