Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
02 - 017 Warszawa
Al. Jerozolimskie 125/127
tel. (22) - 699 70 44/45, fax. (22) 699 70 46


działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. Nr 19 poz. 177)
w sprawie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia nr IT/dz15/15:

Wykonanie dokumentacji technicznej
budynku parku naukowo-technologicznego
„TECHNOPARK GLIWICE”

położonego w Gliwicach (województwo Śląskie)

Ze względu na fakt, iż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, na podstawie art. 93 ust.1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych niniejsze postępowanie zostaje unieważnione.  Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa