Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     


OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
00-834 WARSZAWA
ul. Pańska 81/83
tel. (22) – 432 80 80, fax. (22) 432 86 20

informuje, że w przetargu nieograniczonym o wartości do 60 000 euro na

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej Centrum Innowacji i Transferu Technologii w Krośnie

zostały złożone oferty następujących firm:

Nr oferty Nazwa oferenta Adres
1. Fundacja Turleja Al. Jerozolimskie 44/526,00-024 Warszawa
2. e-service sp. z o.o. ul. mjr H. Sucharskiego 235-225 Rzeszów

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że oferta nr 2 nie spełniała wymogów formalnych i została odrzucona. W wyniku tego jako jedyna spełniająca warunki techniczne i finansowe, została uznana za najkorzystniejszą oferta firmy

e-service sp. z o.o.
ul. mjr H. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów

Wykonawcy przedłożyli oferty o wartości od 43.285,60PLN do 44.908,88PLN brutto.
Zwycięski Wykonawca zaproponował cenę 43.285,60PLN brutto.
Zgodnie z poprawką omyłki rachunkowej zwycięski Wykonawca zaaprobował cenę brutto wynoszącą 39.625,60 PLN

Mirosław Marek
Prezes