Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
00-834 Warszawa
ul. Pańska 81/83
tel. (22) 432 80 80, fax. (22) 432 86 20


informuje, że w przetargu nieograniczonym o wartości do 60 000 euro na

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej
Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
- Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

zostały złożone oferty następujących firm:

Nr oferty
Nazwa oferenta
Adres
1.
Agencja Reklamowa DCS ul. Mieszka I 73
71-011 Szczecin
2.
Fundacja Turleja Al. Jerozolimskie 44/526,
00-024 Warszawa
3.
BTL House Agencja Reklamowa Andrzej Ołtarzewski ul. Staszica 3a
15-071 Warszawa
4.
e-service sp. z o.o. ul. mjr H. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów
5.
Agencja Reklamowa Maciaszczyk ul. Łazienna 4
61-857 Poznań
6.
Public Profits sp. z o.o. ul. Paderewskiego 8
61-770 Poznań

Z postępowania wykluczono dwóch Wykonawcę (oferty nr 3 i 5). W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że oferty nr 2 i 6 nie spełniały wymogów formalnych i zostały odrzucone. Ocenie technicznej zostały poddane łącznie 2 oferty, z których za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

e-service sp. z o.o.
ul. mjr H. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów

Wykonawcy przedłożyli oferty o wartości od 51.063,10 PLN do 84.499,64 PLN brutto.
Zwycięski Wykonawca zaproponował cenę 51.063,10 PLN brutto.  Dariusz Szewczyk
Zastępca Prezesa