Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: piątek, 23 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Informuje, że w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych Phare 2000 SSG zakończyła akredytację wykonawców usług związanych z wdrażaniem działań ukierunkowanych na rozwój eksportu MSP z województw: lubelskiego, podkarpackiego i śląskiego.

Ofertę na świadczenie usług w Programie Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych można było składać w okresie realizacji Programu, nie później niż do 30 września 2003 r. Wyboru kandydatów dokonywała Komisja powołana przez PARP. W trakcie trwania akredytacji odbyło się dziewięć posiedzeń Komisji w dniu 03 lipca 2002 r., 02 września 2002 r., 13 grudnia 2002 r., 13 stycznia 2003 r., 21 lutego 2003 r., 04 kwietnia 2003 r.,02 czerwca 2003 r., 04 lipca 2003 r. i 02 października 2003 r.

Łącznie akredytowano 61 wykonawców w następujących dziedzinach specjalizacji:

1) Ocena konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na wybranych rynkach eksportowych

 • analiza rynku - 22 wykonawców
 • określenie czynników konkurencyjności firmy - 21 wykonawców

2) Rozwój strategii eksportowej przedsiębiorstwa - 23 wykonawców

3) Planowanie inwestycyjne ukierunkowane na eksport:

 • wniosek o finansowanie zewnętrzne - 15 wykonawców
 • business plan dla inwestycji - 17 wykonawców
 • studium wykonywalności inwestycji - 15 wykonawców
 • ocena wpływu inwestycji na środowisko - 9 wykonawców
 • dokumentacja techniczna związana z inwestycją - 7 wykonawców

4) Rozwój rynków eksportowych:

 • badanie rynku - 28 wykonawców
 • kojarzenie partnerów - 39 wykonawców
 • wyjazdy studialne - 35 wykonawców
 • promocja produktu - 33 wykonawców
 • uczestnictwo w zagranicznych targach i wystawach - 40 wykonawców

Więcej informacji na temat Programu można uzyskać w Zespole Rozwoju Eksportu PARP - tel. 022 699 70 28, e-mail: exprom@parp.gov.pl