Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Informuje, że w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorstw, realizowanego w ramach programu Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza, prowadzi akredytację wykonawców usług związanych z wdrażaniem działań ukierunkowanych na rozwój przedsiębiorstw z województw: warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, podkarpackiego i śląskiego. Realizowane w ramach Programu projekty mogą obejmować działania takie jak: ocena konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa, rozwój strategii przedsiębiorstwa oraz planowanie inwestycyjne.

Usługi zamawiane będą bezpośrednio przez MSP u akredytowanych wykonawców. MSP będą otrzymywać dotacje na refundację części kosztów wdrażania projektów rozwoju przedsiębiorstw.

Ofertę na świadczenie usług w Programie Rozwoju Przedsiębiorstw można składać w okresie realizacji Programu, nie później jednak niż do dnia 30 września 2003 r. Wyboru wykonawców będzie dokonywała Komisja powołana przez PARP. Najbliższy termin składania wniosków ustalono na 16 lipca 2003 roku, do godz. 16:00.

Oferty prosimy składać na następujący adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Al. Jerozolimskie 125/127, V piętro (sekretariat)
02-017 Warszawa

Więcej informacji na temat Programu można uzyskać pod nr tel. - (022) 699 70 44, 022 699 70 45, e-mail biuro@parp.gov.pl.


PYTANIA I ODPOWIEDZI DO AKREDYTACJI