Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Zaproszenie do udziału w konkursie adresowanym do organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, nie nastawionych na osiąganie zysku

Konkurs ogłoszony przez
Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
na realizację projektu "Punkt Konsultacyjno-Doradczy"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza Państwa do złożenia oferty konkursowej na realizację projektu, dotyczącego świadczenia bezpłatnych usług informacyjnych i doradczych małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom podejmującym działalność gospodarczą w ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjno-Doradczego (w skrócie PKD), zgodnie z załączoną dokumentacją konkursową.

W skład dokumentacji konkursowej wchodzą:

I. Niniejsze zaproszenie do konkursu. w formacie word oraz w formacie pdf
II. Instrukcja dla uczestników konkursu. w formacie word oraz w formacie pdf
III. Zakres zadań PKD w formacie word oraz w formacie pdf
IV. Projekt umowy
wraz załącznikami:
w formacie word oraz w formacie pdf
Załącznik A - Regulamin Punktu Konsultacyjno-Doradczego wraz z załącznikami w formacie word oraz w formacie pdf
Załącznik B - Formularz oferty - do wypełnienia przez Uczestnika konkursu w formacie word oraz w formacie pdf
V. Dodatek do dokumentacji konkursowej w formacie word oraz w formacie pdf

Powyższe dokumenty stanowią kompletną dokumentację konkursową.

Oferty konkursowe muszą zostać złożone najpóźniej do dnia 28 maja 2002 r., do godz. 12.00, pod następującym adresem:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Al. Jerozolimskie 125/127, V piętro
02-017 Warszawa

Za Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
Warszawa, 7 maja 2002 r.

Włodzimierz Dzierżanowski
p.o. Prezesa


POWRÓT
do głównej strony o przetargach i konkursach