Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
akredytacja do programu
"Przygotowanie do działania na rynku europejskim"

W związku z uzyskaniem zgody Komisji Europejskiej na wydłużenie terminu wydatkowania środków w ramach programu PL0003.07 Krajowy Rozwój MSP, niniejszym ogłasza się wznowienie akredytacji wykonawców usług szkoleniowo - doradczych dla MSP prywatyzowanych drogą leasingu pracowniczego do programu "Przygotowanie do działania na rynku europejskim".

Realizowane w ramach Programu indywidualne projekty szkoleniowo - doradcze mogą obejmować szkolenia z zakresu zarządzania, marketingu, zasobów ludzkich, produkcji, finansów, księgowości, jakości oraz innowacji i transferu technologii, jak również sesje konsultacyjne komplementarne do realizowanego szkolenia, odpowiadające potrzebom danego przedsiębiorcy.

Oferty prosimy składać na następujący adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Al. Jerozolimskie 125/127, V piętro (sekretariat)
02-017 Warszawa

Więcej informacji na temat Programu można uzyskać w Wydziale Rozwoju MSP PARP - tel. (022) 699 70 51, e-mail doradca@parp.gov.pl.


PYTANIA I ODPOWIEDZI DO AKREDYTACJI


POWRÓT
do głównej strony o przetargach i konkursach