Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
akredytacja do programu
"Wstęp do jakości"

Informujemy, że składanie wniosków do Programu Phare 2000 "Wstęp do Jakości" PL0003.07.05-01. jest wstrzymane do odwołania z powodu wyczerpania środków
(dot. terminów: 20 października 2003, 17 listopada 2003, 08 grudnia 2003,
19 stycznia 2004).

Realizowane w ramach Programu projekty mogą obejmować działania takie jak: przygotowania kadry MSP do zarządzania jakością, uzyskanie certyfikatów zgodności dla wyrobów surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i personelu, ocenę zgodności wyrobów z dyrektywami Unii Europejskiej, w tym nadawanie oznakowania CE, uzyskanie certyfikatów systemu jakości w specyficznych sektorach przemysłu oraz doskonalenie systemów zarządzania po uzyskaniu certyfikatu.

Usługi zamawiane są bezpośrednio przez MSP u akredytowanych wykonawców. PARP udziela dotacji dla MSP na refundację części kosztów usług ukierunkowanych na wdrażanie systemów jakości.

W skład dokumentacji dotyczącej akredytacji wykonawców usług wchodzą:

- zaproszenie do składania wniosków     word ( 43,6 kb ),    pdf ( 20,7 kb )
- wytyczne dla wnioskodawców word ( 546,6 kb ),    pdf ( 56,1 kb )
- formularz wniosku word ( 57,6 kb ),    pdf ( 21,8 kb )
- wzór CV word ( 10,4 kb ),    pdf ( 11,8 kb )
- wzór oświadczenia dla ekspertów word ( 3,9 kb ),    pdf ( 8,7 kb )

Wszystkie dokumenty w archiwum zip : 

pliki word ( 67,5 kb )
pliki pdf ( 61,1 kb )

Listy akredytowanych wykonawców

Oferty prosimy składać na następujący adres:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Al. Jerozolimskie 125/127, V piętro (sekretariat)
02-017 Warszawa

Więcej informacji na temat Programu można uzyskać w Wydziale Rozwoju MSP PARP - tel. (022) 699 70 23, 022 699 70 53, e-mail doradca@parp.gov.pl.


PYTANIA I ODPOWIEDZI DO AKREDYTACJI


POWRÓT
do głównej strony o przetargach i konkursach