Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
  Dzisiaj jest: czwartek, 29 czerwca 2017 r.
Mapa strony | Forum | Serwis prasowy| Kontakt | Newsletter   
BIP     drukuj     En   
Szukaj w serwisie:     

Warszawa, 19 listopada 2001 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Szanowni Państwo,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działając w oparciu o ustawę o zamówieniach publicznych ogłasza przetarg nieograniczony do 30 000 EURO na:

Organizację wyjazdu studyjnego do kraju Unii Europejskiej przedstawicieli Parlamentu RP, Departamentu Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Gospodarki oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Warunki udziału w postępowaniu do odbioru w sekretariacie Agencji.

Dostępne również do pobrania w formacie word oraz w formacie pdf.

Informacji udziela Monika Karwat, telefon (0-22) 699 72 55, e-mail: m_karwat@parp.gov.pl.

Oferty należy składać w sekretariacie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego opatrzonej napisem:

Oferta na przetarg - organizacja techniczna i merytoryczna wyjazdu studyjnego do kraju Unii Europejskiej grupy posłów Parlamentu RP, przedstawicieli Departamentu rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ministerstwie Gospodarki oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - nie otwierać przed 14 grudnia 2001r.

Oferta powinna być zaadresowana na następujący adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Al. Jerozolimskie 125/127
02 - 017 Warszawa

Termin składania ofert upływa 14 grudnia 2001 godz. 1300

Krystyna Gurbiel
Prezes Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości


POWRÓT
do głównej strony o przetargach i konkursach